Karnataka Team Activity Highlights on Social Media

Pradhan Mantri Gaand dhulai yojana #BJP ๐Ÿ’ lost elections in #Goa #Delhi #Bihar #Punjab #Haryana #Karnataka #Chattisgarh #Rajasthan #Madhyapradesh #Jharkhand #Maharashtra and was staring at a humiliating defeat in 2019 Lok Sabha election with 130 seats


Details & Similar Teams

Karnataka Premier League

The Karnataka Premier League is an Indian Twenty20 cricket league established by the Karnataka State Cricket Association (KSCA) in August 2009 and modelled after the Indian Premier League (IPL). As of April 2018, there are 8 teams competing in the league.

Karnataka
Karnataka

Karnataka is a state in the south western region of India. It was formed on 1 November 1956, with the passage of the States Reorganisation Act.

Karnataka Legislative Assembly
Karnataka Legislative Assembly

The Karnataka Legislative Assembly is the lower house of the bicameral legislature of Karnataka state in southern India. Karnataka is one of the six states in India, where the state legislature is bicameral, comprising two houses.

Karnataka High Court

The Karnataka High Court officially known as, Karnataka Uccha Nyayalaya is the High Court of the Indian state of Karnataka. It is located in Bangalore, the capital city of Karnataka.

Karnataka (band)

Karnataka were formed in 1997 by founding members, Ian Jones , Jonathan Edwards (keyboards) and Rachel Jones (vocals). The band started as a project to record songs in Ian's home studio, that had been written and performed by Jonathan, Rachel and Ian in earlier bands.

Karnataka Rakshana Vedike
Karnataka Rakshana Vedike

The Karnataka Rakshana Vedike, popularly known as, KaRaVe and officially as, Namma Karnataka Rakshana Vedike, abbreviated as the KRV and which literally means, Our Karnataka Protection Forum is a linguistic chauvinistic organization located in the state of Karnataka, India. The organization has more than 6 million members enrolled from around the world spanning to about 12,000 branches across Karnataka in all 30 districts as well as international branches in the US, UK, UAE, Singapore, Canada, Australia, New Zealand, Saudi Arabia and Malaysia.

Karnataka Police
Karnataka Police

The Karnataka State Police Department is the law enforcement agency for the Indian state of Karnataka. The department is headed by the Director General of Police.

Karnataka ethnic groups

Karnataka is a state in the southern part of India. It was created on 1 November 1956, with the passing of the States Reorganisation Act.

Karnataka Legislative Council
Karnataka Legislative Council

The Karnataka Legislative Council is the upper house of the bicameral legislature of Karnataka state in south western India. Karnataka is one of the six states in India , where the state legislature is bicameral, comprising two houses: the Vidhan Sabha (Legislative Assembly), and the Vidhan Parishad (Legislative Council).

Karnataka Tamils
Karnataka Tamils

The Karnataka Tamils are a social community of Tamil language speakers living in Bengaluru, capital city of the Indian state of Karnataka and Mysore, Kolar, Chamrajnagar, and other districts of erstwhile Mysore Kingdom. According to The Hindu newspaper, Tamil-speaking settlers migrated to Bengaluru in four major waves, the first after the 10th century; the second during the Vijayanagara period; and the third, in the 18th century, after the need for government service required by British East India Company who built the train tracks in Bengaluru.

The Karnataka's Football team activities page. Related with social media posts of Karnataka's games and scheduled events. Match records planned for future dates as well as home and away matches. Plan a trip and experience the excitement of the match on the spot!