A brief glimpse into the past

Shirak-2 (2-2) Noravank (28.02.21) 2020-21 AFL, Tour 18, Highlights
Shirak-2 (2-2) Noravank (28.02.21) 2020-21 AFL, Tour 18, Highlights

Shirak-2 (2-2) Noravank (28.02.21) 2020-21 AFL, Tour 18, Highlights 0-1 Andranik Kocharyan 02' (7, Noravank) 1-1 Levon Darbinyan 08' (30, Shirak-2) 2-1 ...LIVE. Shirak-2 vs Noravank (28.02.21), 2020-21 AFL, Tour 18
LIVE. Shirak-2 vs Noravank (28.02.21), 2020-21 AFL, Tour 18

«Նորավանք» ՍԱ Շիրակ-2 vs Նորավանք, (28.02.21) 2020-21 Առաջին խումբ, Տուր 18.LIVE. West Armenia vs Lernayin Artsakh (20.02.21), 2020-21 AFL, Tour 07
LIVE. West Armenia vs Lernayin Artsakh (20.02.21), 2020-21 AFL, Tour 07

Վեսթ Արմենիա vs Լեռնային Արցախ, (20.02.21), 2020-21 Առաջին խումբ, Տուր 07 https://tv.juniorfootball.am/westarmenia-lernayinartsakh-20-21-afl-tour07/ ...LIVE. Noravank vs Shirak-2 (19.02.21), 2020-21 AFL, Tour 7
LIVE. Noravank vs Shirak-2 (19.02.21), 2020-21 AFL, Tour 7

«Նորավանք» ՍԱ Նորավանք vs Շիրակ-2, (19.02.21) 2020-21 Առաջին խումբ, Տուր 7.Lernayin Artsakh (0-2) Noravank (26.11.20) 2020-21 AFL, Tour 14, Highlights
Lernayin Artsakh (0-2) Noravank (26.11.20) 2020-21 AFL, Tour 14, Highlights

Lernayin Artsakh (0-2) Noravank (26.11.20) 2020-21 AFL, Tour 14, Highlights 0-1 David Margaryan 51՛ (06, Noravank) 0-2 David Margaryan 92՛ (06, Noravank)LIVE. Lernayin Artsakh vs Noravank (26.11.20), 2020-21 AFL, Tour 14
LIVE. Lernayin Artsakh vs Noravank (26.11.20), 2020-21 AFL, Tour 14

Լեռնային Արցախ vs Նորավանք, (26.11.20) 2020-21 Հայաստանի առաջին խումբ, Տուր 14.AFL, Matchday 13 Shirak-2 - Urartu-2 2-2. Goals
AFL, Matchday 13 Shirak-2 - Urartu-2 2-2. Goals

In the 13th round of Armenian First League Urartu-2 faced with Shirak-2 and recorded draw 2-2. Here you can watch all goals of that match. Shirak-2 - Urartu-2 ...AFL, Matchday 13 Shirak-2 - Urartu-2. LIVE
AFL, Matchday 13 Shirak-2 - Urartu-2. LIVE

In the 13th round of Armenian First League Urartu-2 faces Shirak-2 at Gyumri. | Follow Urartu FC on | https://www.facebook.com/UrartuFC/ ...Noravank (0-1) Lernayin Artsakh, 2020-21 AFL, Tour 03, Highlights
Noravank (0-1) Lernayin Artsakh, 2020-21 AFL, Tour 03, Highlights

«Նորավանք» ՍԱ Noravank (0-1) Lernayin Artsakh, 2020-21 AFL, Tour 03, Highlights 0-1 Batrad Tedeev 60' (28, Lernayin Artsakh)Team, Place & City Details

Shirak SC

Shirak Gyumri Sports Club , commonly known as Shirak is an Armenian professional sports club based in Gyumri. Shirak is known for its professional football team which is one of the oldest football clubs in Armenia, having been created in 1958.

Lernayin Artsakh FC

Lernayin Artsakh FC is an association football club based in Stepanakert, Artsakh Republic. The club was founded in 1927 and its current name translate from Armenian as "Mountainous Artsakh".