Jong Groningen Team Activity Highlights on Social Media

FULL đội trẻ của Đoàn Văn Hậu tấn công tới tấp 😅 Groningen ngày 10_3_2020 | Sarah Nguyen
FULL đội trẻ của Đoàn Văn Hậu tấn công tới tấp 😅 Groningen ngày 10_3_2020 | Sarah Nguyen

Đoàn Văn Hậu. FULL ngày 10_3_2020. Hôm nay trời mưa và gió rất lớn. Hiệp 2 hết mưa nên dễ xem hơn. Sân không có khán đài, không mái che nên mình ...
The Jong Groningen's Football team activities page. Related with social media posts of Jong Groningen's games and scheduled events. Match records planned for future dates as well as home and away matches. Plan a trip and experience the excitement of the match on the spot!