Content removal request!


Aprann apresye e valorize tèt ou paske ou merite sa, ou se yon bèl moun ak yn bèl nan'm Konn sa w vo pou w pa nan drive Pèson pap konn valè w si w pa fè l avan. Rnmen tèt ou avan, sa ap ba w plis konfyans nan ou