Content removal request!


Full splid om avisbudenes lønn kan føre til at 429 avisbud går ut i streik fredag. Noe som vil merkes godt i hele Oslo, Follo og Asker og Bærum.