Content removal request!


Moun ki te pwomèt ou y ap toujou la pou ou yo, lè w te nan moman difisil lan ou te wè yo? Si wi bat bravo pou tèt ou ak pou yo men si se non tou bat bravo pou tèt ou paske w soti san yo e w dekouvri blofè yo✍ #10Modèllaàjamais #DoutLanPouYoVeriteAnPouMwen #LèzòmApDoute